« Evaluatie»-stage verzekering »

In geval van een positieve evaluatie, beperken sommige verzekeringsmaatschappijen zich niet alleen tot het toekennen van een voordeeltarief , maar komen ze ook tussen in de kostprijs van de stage die we eerder “evaluatie” noemden.
De evaluatie leert u om gepast te reageren op noodsituaties en de juiste remafstanden in acht te nemen.
Het programma voorziet eveneens een deel op de openbare weg. Dit gebeurt met het voertuig van de deelnemer waarvan verwacht wordt dat hij/zij de raadgevingen voor defensief en ecologisch rijden die men tijdens de theorie heeft uitgelegd in de praktijk toepast.
Nogmaals gaat het hier niet om een examen, maar wel om een evaluatie die toelaat uw reactie te testen in een kritieke situatie.

Deze halve dag-stage bestaat uit drie delen :

-Duidelijke theorie over het hoe en waarom van defensief en economisch autorijden.

- Praktische oefeningen op het terrein met wagens van de school :
* Noodstop maken (remoefeningen)
* Ontwijkingsoefening

- Een evaluatie op de openbare weg met eigen wagen :
dit omvat een rijtest (zonder maneuvres) onder begeleiding van een instructeur.